close
تبلیغات در اینترنت
واي از روزي كه مرگ تو را به هنگام گناه دريابد

جستجوگر پیشرفته سایتآخرين ارسال هاي تالار گفتمان
loading...
عنوان پاسخ بازدید توسط
0 133 islamiweb
0 186 islamiweb
0 200 islamiweb
0 104 islamiweb
0 127 islamiweb

واي از روزي كه مرگ تو را به هنگام گناه دريابد
واي از روزي كه مرگ تو را به هنگام گناه دريابد بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم مرگ واقعیتی سخت و هولناک است که هر زنده ای به ناچار با آن مواجه می شود. این واقعیت در هر لحظه تکرار می گردد و همه بلا استثناء با آن روربرو می شوند. مرگ پایان زندگی است و همه خواهند مرد ولی سر نوشت انسان ها پس از آن مختلف است. مرگمایه پند و عبرت و هشدار می باشد وهمین بس که یک بیم دهنده است . رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: «همین بس که مرگ مایه پند و اندرز است » مرگ ناگواترین پیشامد و بد ترین رخداد و جامی است که ناخوشاند ترین و مشمئز کننده ترین طعم را دارد و پیشامدی است که لذات را از بین می برد و آسایش و آرزو های آدمی را بر باد می دهد. ولی با کمال تاسف ما آن را فراموش کرده ایم یا خودمان را به فراموشی زده ایم و از یاد کردن آم و مواجه با آن بی زاریم، با اینکه یقین داریم که ناچار یک روز اتفاق می افتد. شگفتا از خردمندی که چیرگی مرگ را بر دوستان و همسایگانش می بیند، در حالی که زندگی آرام و بی ذغدغه ای دارد و خود را برای آن آماده نمی کند! کسی که با دنای مشغول  است. طرفدار زر و زیور فریبنده آن و دست دار شهوت پرستی هاست بی شک از یاد مرگ عفلت می کند و هر گاه او را به یاد اندازند از آن بیزاری می جوید و می رمد. هرکه امروز مرگ را به یاد نداشته و خود را برای آن آماده نکند فردا در حالی که غافل و بی توجه نسبت به آن است، غافلگیر می شود. مالک بین دینار می گوید: اگر مردم می دانستند که فردا چه چیز در انتظار شان است ، هیچگاه از زندگی لذت نمی بردند. اگر مؤمن امروز بترسد فردا به خاطر حسن پند پذیری و اعمال صالحش در امان خواد بود ولی متأسفانه بسیاری از مردم عمر خود را در کارهایی تلف می کنند که برای آنها آفریده نشده اند سپس هر گاه مرگ به سراغشان بیاید فریاد می زنند که : « پروردگارا مرا باز گردانید » (مؤومنون/99) اگر پرسیده شود که چرا قصد بازگشت داری، می گوید : (( شاید من در آنچه وانهاده ام کار نیکی انجام دهم  )) «مؤمنون/100» ای غافل عملکرد امروزت چگونه است ؟ آیا نمی خواهی عمل صالح انجام دهی حال که دستت باز است  و تنت سلامت و هنوز فرشته مرگ به تو نزدیک نشده است ؟ آنچه که در گورها می بینی بهترین و بزرگترین عبرت است . کسی که امروز جنازه ای رای می برد فردا خود برده می شود. و هر که امروز از یاد مرگ غافل شود و به زندگی خود مشغول گردد فردا از این زندگی محروم گشته و تک و تنها در قبر رها و در گرو اعمالش خواهد بود، که اگر نیک باشند سرنوشتی نیک و اگر بد باشند سرنوشتی بد در انتظارش است . انسان تک و تنها در خاک می آرامد و تنها همنشین او در قبر اعمالش خواهد بود. ولی افسوس که پند گیرند گان و تلاشگران اندک و ناچیزند. اگر کسی آرزو های خود را کوتاه کند و مرگ را در برابر دید گانش بپندارد بی تردید برای آخرت خود را آماده خواهد کرد و از هر لحظه عمرش در طاعت الهی استفاده می کند و بر تمام اوقاتی که بدون اعمال صالح و موجب تقرب به الله تباه کرده ، حسرت می خود. چنین فردی هرگاه از یک عمل صالح خود فارغ شود ، شاد و خوشحال است که به سرای آخرت منتقل خواهد شد و شادمانی حقیقی همان است. لقمان به پسرش می گوید ک پسرم ! امری که نمی دانی چه وقت به سراغت می آید ، پس پیش از آنکه غافلگیرت سازد خودت را برایش آماده کن. یکی از پیشنیان می گوید : بدان که اگر هیچ ترس وگرفتاری و عذابی جز سکرات مرگ در برابر بنده بیچاره نبوده ، به صرف همین سکرات و حالات پیش از مرگ نیز سزاوار بود که زندگی اش ناگوار گردد و سرور و شادی اش مکدر شود و شهوت و غفلت را کنار بگذارید. شایسته است که بسیار بیندشید و آمادگی اشت را بالا ببرد چرا نه ؟ در حالی که می دانیم که در پس مرگ، قبر و تاریکی و صراط و دقت و شدت حسابرسی و امور هولناکی است که تنها خدا می داند. ای انسان برای مرگ عمل صالح انجام بده و بدان که از دنیا رخت بر خواهی بست . تا کی در بازی و سرگرمی به سر می بری و در لذات روز خود را شب می کنی ؟ ای بیچاره ! با آرامش برای خود عمال صالح انجام بده که هواره یاد مرگ و اعمال صالح به تو سود می رسانند. قبر قبر نخستین منزلگاه آخرت است پس چگونه از آن غفلت ورزیده ایم و تجهی بدان نمی کنیم حال آنکه فاصله میان ما و رهسپاری به سوی آن تنها این است که بگویند : فلانی مرد. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید : منظره ای ناگوارتر از قبر ندیده ام . نیز می فرماید : قبر اولین منزلگاه آخرت است ، هرکه از آن رهایی یابد امور پس از آن بسیار آسان تر و هر که از آن نجات پیدا نکند امور پس از آن دشوار تر خواهد بود. یا یک بصیرت آمیز به این قبر الله متعال ماهیت این دنیا را به تو معرفی خواهد کرد. پس از عزت ومال و منال و امر  و نهی و خدم و حشم و قصر و خانه ، آیا این پایان آدمی در این حفره تنگ و تاریک است ؟ به خدا قسم اگر انسان ها هزار سال با اقتدار زندگی کند ، همه اینها نمی ارزد به اینکه شب اول را در قبرش به سر برد. دوست عریز: به حال مرد گان بنگرو در اوضاع و سر انجامشان تأمل کن. به خدا روزی همانند روز آنها بر تو می گذرد و به هر آنچه بدان گرفتار آمده اند تو نیز گرفتار خواهی شد. به هوش باش و عبرت بگیر و آماده باش  و از سرنوشت و عاقبتت غفلت مکن و آن را به فراموشی مسپار ! آیا خود را جای این کسی که در خاک مدفون شده تصور کرده ای ؟ به خدا اگر خداوند عبرت سایرین را نصیب سازد و تو را مایه عبرت سایرین نسازد. پس به تو فرصت داده که خودت را مورد محاسبه قرار دهی و برای مرگ آماده گردی ! تا زمانی که مهلت داری نمیخواهی از این فرصت بهره ببری؟ « لمثل هذا فلیعمل العاملون» برای چنین {پاداش} باید کوشنده گان بکوشند. (صافات / 61) در حدیث آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: هر گاه جنازه مهیا شده و مردم آن را بر دوش گرفتند اگر در درستکار بوده باشد می گوید: مر به پیش ببرید.... مرا به پیش ببرید. و اگر بد کار باشد به خاندان میت می گوید : وای بر او ! که کجایم می برید؟ همه چیز صدای او را می شنود جز انسان که اگر انسان می شنید ، برق از سرش می پرید . ( روایت بخاری ) ای بنده خدا ! پس خود را تصور کن که بر دوش مردم حمل می شوی و در کدام وضعیت دوست داری باشی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید: به خدا اگر آنچه را که من می دانم می دانستید ، اندک می خندیدید و بسیار می گریستید و در بستر از زنانتان کام نمی گرفتید و به تپه ها پناه می بردید و به زیر گریه می زدید و بر سرتان خاک می ریختید. این سخن خطاب به یاران حضرت است ، حال وضعیت تو چگونه است ای کسی که غافل و مشغول به دنیا هستی و سبح و شب به لهو و لعب و عناء و معصیت الهی اشتغال داری و گویی در برابرت نه مرگی است و نه قبری و نه برانگیخته شدنی و نه قیامتی و گویی که این همه امور هولناک و انتظارت نیست . به خدا که چقدر سنگدل و بی خردی ! ای بیچاره! اگر درک و فهم داری به این امور توجه داشته باش ! در روایت آمده که هر گاه انسان گناهکار و عاصی در قبر گذاشته می شود زمین به او می گوید : به خدا تو از منفور ترین مردمان نزد من بودی که بر پشت من راه می رفتی و امورز در دلم قدم گذاشته ای و خواهی دید که چگونه بر تو عضب خواهم کرد. پس ای بنده خدا تصور که که تو را در این قبر هولناک و تاریک قرار داده اند و چنین سخنی را به تو می گویند. در این وضعیت پیشمانی و فریاد و گریه و زاری سودی نخواهد داشت. در حدیت همچنین آمده که هر گاه مرده را در قبر دهند و دو فرشته به سراغش می آیند و از پروردگا و دین و پیامبرش از او سؤال می کننده ، پس اگر از کسانی باشد که در حال گناه  و معصیت مرده اند ، نمی تواند پاسخی دهد و در آن صورت قبر بر او تنگ می شود تا آنکه دنده هایش در هم فرو رود و با پتکی آهنین بر او می زنند که اگر بر کوه زنند ویران می گردد و دریچه ای به سوی آتش در برابرش گشوده می شود و جایگاه خود را در آن می بیند و گرمی و سمی بودن آتش را حس می کند و بر اساس عملش در عذاب قبر به سر خواهد برد. اگر مرده از کسانی باشد که در خداوند را اطاعت کرده، اعمال صالح انجام داده اند ، خدا نیز او را استوار ساخته ، در پاسخگویی تفیقش می ههد و قبرش را وسیع می گرداند و نورانی اشت می سازد. سپس جایگاه خو را در بهشت می بیند و تا روز قیامت در قبرش سر سبز خواهد بود. ای بنده خدا کدامین جایگاه را می خواهی ؟ کدام یک برای تو آسان تر است : اطاعت خدا یا آن امور هولناکی که در پیش خواهی داشت ؟! به خدا اطاعت خدا بسیار آسان تر از این اموری است که در انتظار تو خواهد بود. حال چه چیز ترا از این اطاعت باز می دارد و منتظر چه هستی؟ دوست عزیز: آیا به یاد لحظه جدایی افتاده ای ؟ آن هنگان که آخرین نگاه های خود را به این دنیا می افکنی و آخرت را با سختی ها و هولناکی هایش در پیش خود می بینی .شاید به سوی باد های سمی و آب جوشان و آتش سوزان دروزخ رهسپار گردی پس از هم اکنون عملی را انجام بده تا تو را ان شاء الله از این هولناکی ها برهاند. همواره تا زمانی که مهلت داری و می توانی با شادی  و سرور و خوشحالی از دیدار پروردگارت و نعمت های جاودانه ای که برایت فراهم کرده، این دنیا را ترک کنی ، سعی در انجام عملی داشته باش که تو را از این امور سهمگین برهاند. ای فرزند آدم ! وقتی مادرت تو را به دنیا آورد می گریستی در حال که مردم از شادی می خندیدند. پس برای خودت اعمالی انجام بده تا اگر روز مرگت گریستند تو شاد و مسرور باشی. خدا همگی ما را در آنچه دوست دارد و به آن راضی است توفیق دهد! خدا نیک تر می داند چه عاقبتی در انتظار ماست ! درود و سلام او بر رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و خاندان و جمیع یاران ایشان باد. www.afghanonline.blogfa.com
تعداد بازديد : 126
مطالب مرتبط
آیه(و کان تحته کنز لهما)
نماز
ازدواج عجیب تاریخ؛ حماسه‌ی عشق بزرگ
صحابه‌ و روابطشان‌ با خاندان‌ پیامبر
آثار ناگوار گناه بر فرد و جامعه
پيدايش تصوف
زندگينامه مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد الیاس رحمه الله عليه
آشنايى با نهضت جماعت تبليغ-1
آشنايى با نهضت جماعت تبليغ-2
آشنايى با تصوف و عرفان(1)
نامه حضرت على(رض) به فرزندشان حضرت امام حسن(رض)
فتوحات قدس در طول تاريخ
شيوه تعامل با كودكان
شش صفت
صفات برجسته اهل تصوف
طريقه حصول الله تعالى
ذكرالله و اطمينان قلب
از اهل بیت پیامبر(ص)؛ مادران مؤمنان حضرت عائشه‌ صدیقه‌ (رض)
آخرين فرصت ثبت نام توبه كنندگان(بشتابيد. . .)
طاعات پنهاني، نشانه اخلاص
تربيت فرزندان
پنج صفت منافقين
پندهاي امام سفيان ثوري
يادي از بلال حبشي (رض)
ادامه نزول سكينه-قسمت سوم
ادامه نزول سکینه-قسمت دوم
نزول سکینه ازحضرت مولانا شاه حکیم محمداخترصاحب(رح)-قسمت اول.
هجرت، حادثه بزرگ امت
شاه ولی الله دهلوی؛ احیاگر سنت در سرزمین هند
ميدانيد كه يك مُرده چه احساسي دارد؟
بخش نظرات

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی