close
تبلیغات در اینترنت
صفات برجسته اهل تصوف

جستجوگر پیشرفته سایتآخرين ارسال هاي تالار گفتمان
loading...
عنوان پاسخ بازدید توسط
0 133 islamiweb
0 186 islamiweb
0 200 islamiweb
0 104 islamiweb
0 127 islamiweb

صفات برجسته اهل تصوف
(( صفات برجسته اهل تصوف )) 

حضرت غوث الاعظم(رض) فرمودند: اهل مجاهده و محاسبه واولوالعزم داراي ده خصلت ميباشند. انها را تجربه كنيد ،كه چون ان ده صفت را اقامه و به اذن خدا بكار برند به منازل ومراتب و درجات عاليه خواهند رسيد.


 1- به خدا سوگند نخوريد نه راست و نه دروغ و بعمدي واشتباهي، زيرا چون ترك اين عمل(سوگند خوردن بخدا) را در نفس خود محكم و زبان بدان عادت كرد، كم كم بترك قسم از روي سهو واشتباه وعمد عادت ميگيرد، وچون اين عادت شد خداوند دري از رحمت ونور خود را در قلب او مي گشايد كه منفعت اين كار(ترك قسم بخدا) را در نزد خود دريابد و موجب رفع درجه وقوت در تصميم و شكر و ثنا نزد خود در يابد وموجب رفع درجه وقوت در تصميم وشكر و ثنا نزد برادران واحترام نزد همسايگان گردد تا اندازه اي كه هر كس او را بشناسد به او اقتدا كند وهركه او را ببيند برايش ارزش قائل شود.


2- از دروغ اجتناب كند خواه جدي و خواه شوخي باشد، واين اجتناب و رعايت انرا در قلب خود محكم گرداند و زبانش را نيز بترك دروغ عادت دهد كه خداوند بدينوسيله  سينه او را گشايش دهد و علم او را جلا وصفا بخشد چنانكه اصلا دروغ نمي داند و نمي شناسد، وچون دروغي از ديگري شنيد انرا براي او عيب گيرد و در نفس خود او را متهم كند و انرا عيب داند و براي او دعاي خير كند تا خدا ان عيب (دروغ گفتن ) را از او زائل كند، كه در اين صورت پاداش بزرگي خواهد يافت.


3- از خلاف وعده و عدم وفا به ان بپرهيزد كه ان در كار و شئونات زندگي سخت موثر است، و انسان را به مقصدش ميرساند زيرا خلاف وعده گناهي از نوع دروغ است كه در صورت ترك اين گناه باب بخشندگي بر او باز شود و درجه حياي او بالا رود و صادقان نسبت به او محبت پيدا كنند ونزد خدا ترفيع مقام يابد.


4- از نفرين كردن مردم دوري جويد وجزئي يا كلي اذيت به كس نرساند، زيرا نفرين نكردن  و دوري از ازار مردم اخلاق نيكان و صادقان است و سرانجام خوبي از لحاظ نظر مرحمت حق و حفظ از بلايا در دنيا براي او دارد ، بعلاوه مقامات و لذائذ و تنعمات بهشتي كه خداوند براي او ذخيره كرده است، فراوان است، و نيز او را از مهالك و حوادث خطرناك نجات ميدهد ومردم نسبت به او رحيم و دلسوز ميشوند، و او را به خود نزديكتر گردانند.


5- اينكه به ضرر كسي دعا نكند، و اگر فردي نسبت به او ظلم كرد با زبان خوش او را نصيحت كند، وبسخنان نا شايست يا اعمال نا شايست و يا كردار بد او را مكافات نكند كه اين خصلت انسان را به درجات بالا رفعت دهد، وچون بدان عادت گيرد در دو جهان به مقام بزرگي رسد و مهر و محبت او در قلوب همه مردم از دور و نزديك جاي دهد ، وخداوند دعاي او را مستجاب كند و در ميان مردم سر افرازش نمايد، و در دل مسلمانان عزيز ومحترم گردد.


6- اين كه بر شرك ونفاق كسي از اهل قبله (مسلمانان شهادت ندهد)كه ان به جلب رحمت خدا نزديكتر وبه نيل درجات عالي سزاوارتر است. واين شيوه سنت تمام وكمال و دارندگان اين صفت از خشم خدا دورتر و به لطف و رضا و رحمت او نزديكتر ند. و اين خصلت روزنه بزرگ و مباركي است كه خدايتالي براي اميد بندگان خود مفتوح داشته و عفو و رحمت خود را بر مردم از انجا نثار كند.


7- از معاصي و توجه به گناهان حذر كند، واعضاي خود را بدانها نيالايد كه رعايت اين دستور از سريعترين ثواب و پاداشهاي خير است كه خداوند ان را به بنده اي كه در اين دنيا از گناه پرهيز ميكند ، عطا فرمايد. بعلاوه نعيم و خيرات اخرت كه براي چنين بنده اي ذخيره فرموده است، از خداوند مسالت  ميكنم كه به كرم و رحمت بي منتهاي خويش بر ما منت نهد و اين حضائل پسنديده را به ما بياموزد، و شهوات و ارزوهاي نفساني را از قلب ما خارج كند.امين يا مجيب السائلين.


8- از اينكه جزئي يا كلي مخارج زندگي خود را بر مردم تحميل كند، اجتناب نمايد. بلكه زحمت خويش را در انچه بدان محتاج است از خلق بر دارد و كم كند و همواره اظهار عزت نفس و بي نيازي كند زيرا ايروي عابدان و شرافت زاهدان  بدين مساله مربوط است و با همين صفت امر بمعروف و نهي از منكر تقويت ميشوند(امر ونهي چنين كسي در مردم بيشتر اثر كند). در اينحالت  تمام مردم پيش او صورت نفس واحدي دارند(از كسي نترسد و بكس تملق نگويد و انچه خير وصلاح عموم است بي پروا بگويد)، وچون فردي داراي اين صفت بود خداوند بزرگ او را بمقام بي نيازي و ايمان محكم و اعتماد و توكل كامل بخود ارتفاع دهد، كه كسي يا چيزي را برتر از خدا نداند ، و مردم همه نزد او برابرند و او علم قطعي پيدا ميكند كه اين صفات حميده اسباب عزت مومنان و بزرگواري پرهيزگاران و نزديكترين وسيله اخلاص و قرب بخدا مي باشد.


9- اينكه مومن اهل مجاهده بايد از انسانها قطع طمع كند و به انچه دردست انها است از ثروت و مقام و غيره چشم از ندوزد ويا بخل و حسد نورزد، زيرا كه اين عزت بزرگ و غناي مخصوص و ملك عظيم و افتخار والا و ايمان پاك و توكل محكم و موثر و ارزنده است و دري از درهاي اعتماد واثق به خدا و رزنه اي از روزنه هاي زهد است، و با ان شخص مومن به ورع دست يابد، و طاعتش كامل گردد، و اين حالت از علامات مومنان و اولياي خداست كه از همه تعلقات ، دنيوي بخاطر رضاي خدا بريده و از همه چيز و همه كس فقط به او روي اورده و فوز و فلاح دنيا و عقبي را براي خود تامين كرده اند.


10- تواضع و فروتني براي شخص مومن لازم است، زيرا بوسيله خوشروئي و بي تكبري مقام شخص عابد محكم و درجه او عالي تر شده و نزد خدا و خلق عزت و سر بلندي ايشان بيشتر شده بدانچه اراده كند از امور دنيا و اخرت قادر گردد. واين اصل و ريشه همه خصال نيكو مي باشد و يا بطور كلي اصل و فرع وكمال نيكيها است كه بنده را به مقام صالحان رسانيده در همه احوال تلخي وخوشي رفاه و رخا و جنگ و صلح از خدا راضي اند و چنين حالتي نهايت درجه تقوا و تواضع است كه انسان احدي را ملاقات نكند جز اينكه او را از خود برتر ببيند و بگويد شايد او نزد خدا از من بهتر و بالاتر باشد. اگر صغيري را ديد بگويد كه اين نافرماني خدا را نكرده و بي گناه است ومن مدت ها نافرماني كرده ام، لذا بدون شك او از من بهتر است. و اگر بزرگ سال است بگويد: اين پيش از من و بيش از من بنده خدا بوده و سابقه بندگي او از من بيشتر و بهتر است.و اگر عالم است بگويد: به او دولتي عطا شده كه به من عطا نشده است و انچه من نميدانم او ميداند، و او به علم خود عمل مي كند و از من بالاتر است. و اگر نادان و بي سوادي را ديد بگويد كه اين با ناداني خود نافرماني خدا را كرده است ، و من در حال دانائي عصيان ورزيده ام ، و من از خاتمه كار خود واو بي خبرم. واگر كافري را ديد چنين فكر كند كه اميد است بعدها مسلمان شود و عاقبتش خير و به حسن ختام نائل گردد، و نيز شايد من كفر ورزيدم و خاتمه كارم ببدي منتهي گردد.( اعاذنا الله). و اين باب شفقت و مهرباني و ترس و اول چيزي است كه از بندگان حق يادگار است . پس چون بنده اي چنين باشد، خداوند او را از خطرات و افات بد حفظ كندو بمراتب نصيحت مي رساند و از دوستان پاكيزه و بسيار نزديك خويش گرداند. واو از دشمنان دشمن خدا ابليس خواهد بود ، و بعلاوه وصول به اين مقامات و مجموع اين فيوضات موجب قطع صفت تكبر و گسستن ريسمان خود خواهي و ترك عيب برتري طلبي نفسش در اين دنيا گردد. مختصر او خلاصه برگزيده بندگان حق و نهايت شرف زاهدان و نور سيماي عابدان مي شود. ونزد او چيزي بزرگتر و برتر و مهمتر از خدا نيست. با اين حال زبان خود را از ياد جهان و جهانيان و چيزهاي بي فايده كوتاه خواهد كرد. هيچ كاري نزد او تمام نيست جز به اراده و امر حق ، در تمام حالات كينه و تكبر و ظلم را از قلبش خارج مي نمايد، و در اشكار و پنهان زبان و سخن و خط مشي او يكسان بوده و در خير خواهي و نصيحت تمام مردم در نظر او صورت واحدي دارند.و كسي كه نام فردي را به بدي ببرد از ناصحان نخواهد بود، يا كسي عيبي را به فردي نسبت دهد، يا دوست بدارد كه نام كسي را نزد او به بدي ياد كند خير خواه نيست، و چنين صفاتي افت طاعت گزاران و عيب بزرگ عبادت كنندگان و موجب هلاك زاهدان است. بجز انكه خدايش يار و حافظ باشد، و زبان و قلب او را به مرحمت و فضل و احسان خويش محفوظ دارد و بحرمت رحم بيكران و احسان بي پايان او.(امين)


{ برگرفته از كتاب فتوح الغيب –امام عبدالقادر گيلاني}
تعداد بازديد : 83
برچسب ها : ,
مطالب مرتبط
آیه(و کان تحته کنز لهما)
نماز
ازدواج عجیب تاریخ؛ حماسه‌ی عشق بزرگ
صحابه‌ و روابطشان‌ با خاندان‌ پیامبر
آثار ناگوار گناه بر فرد و جامعه
پيدايش تصوف
زندگينامه مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد الیاس رحمه الله عليه
آشنايى با نهضت جماعت تبليغ-1
آشنايى با نهضت جماعت تبليغ-2
آشنايى با تصوف و عرفان(1)
نامه حضرت على(رض) به فرزندشان حضرت امام حسن(رض)
فتوحات قدس در طول تاريخ
شيوه تعامل با كودكان
شش صفت
طريقه حصول الله تعالى
ذكرالله و اطمينان قلب
از اهل بیت پیامبر(ص)؛ مادران مؤمنان حضرت عائشه‌ صدیقه‌ (رض)
آخرين فرصت ثبت نام توبه كنندگان(بشتابيد. . .)
طاعات پنهاني، نشانه اخلاص
تربيت فرزندان
پنج صفت منافقين
پندهاي امام سفيان ثوري
واي از روزي كه مرگ تو را به هنگام گناه دريابد
يادي از بلال حبشي (رض)
ادامه نزول سكينه-قسمت سوم
ادامه نزول سکینه-قسمت دوم
نزول سکینه ازحضرت مولانا شاه حکیم محمداخترصاحب(رح)-قسمت اول.
هجرت، حادثه بزرگ امت
شاه ولی الله دهلوی؛ احیاگر سنت در سرزمین هند
ميدانيد كه يك مُرده چه احساسي دارد؟
بخش نظرات

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی